Archive for the ‘Frågor’ Category

Frågor om Gud

mars 18, 2007

Att diskutera Gud verkar vara ett känsligt ämne och det är lätt att trampa troende på tårna om man råkar påstå eller fråga någonting korkat. Därför vill jag tala om att det absolut inte är min mening, utan jag är helt enkelt nyfiken på olika svar och funderingar på lite lättsam nivå.

Jag kategoriserar inte mig själv varken som troende eller icketroende. Men om vi här och nu utgår ifrån att Gud finns…

  1. Vem har skapat honom och när hände det?
  2. Behöver han inte en jämställd kvinna bredvid sig?
  3. Varför har han ingen dotter?
  4. Varför har han inga barnbarn?

Vore det inte trevligare med lite mer rättvis könsfördelning ”däruppe”? Eller är det fult att ifrågasätta sånt?

Delade daggmaskar

mars 16, 2007

Nu vet jag inte om det verkligen stämmer eller om det bara är snack, men det sägs att om en daggmask går av på mitten så kommer bägge delarna att fortsätta leva. Finns det någon som vet säkert om det här stämmer eller inte?

OM det stämmer har jag tre frågor…

  1. Eftersom masken bara har ett ansikte… kommer ett nytt att växa ut på den andra delen då, eller lever den bara tills den självdör av svält?
  2. Är masken, som då blivit två maskar, plötsligt främlingar för varandra eller känner de ”åh det var bättre förr när vi satt ihop och förstod varandra”?
  3. Om den ena delen har fantomsmärtor i den delen som inte finns kvar, har den andra delen då ont?